Estatuts

ESTATUTS PENYA BARCELONISTA CIUTADELLA
adaptats a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002)

arrow_upward